KIM THU SÉT ELLIPS
ELLIPS 1.0, ELLIPS 1.2, ELLIPS 1.3, ELLIPS 1.4
Tên: KIM THU SÉT ELLIPS
 Picture KIM THU SÉT ELLIPS - Xuất xứ: FRANCE - Pháp
- Kim thu sét phát tiên đạo sớm (ESE)
- Với tính năng mới CONTACT AIR - Kết nối không dây với máy tính, dùng để kiểm tra trạng thái Kim thu sét có còn hoạt động hay không.
- Các loại model:
   Kim thu sét Ellips: Elipps 1.0, Ellips 1.2, Ellips 1.3, Ellips 1.4
- Xuất xứ: FRANCE - PHÁP

Picture
 
Picture
 

BÁN KÍNH BẢO VỆ KIM THU SÉT ELLIPS 1.0,  ELLIPS 1.2,  ELLIPS 1.3,  ELLIPS 1.4

PictureGiá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

Không có sản phẩm nào trong mục này !
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net