CAMERA GOLDEYE
CAMERA GOLDEYE 1465H
Tên: CAMERA GOLDEYE 1465H
  Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1465H
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1465H : Độ phân giải 600 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính tự động điều chỉnh độ sáng 3.7 - 12mm              
 - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, …)
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

CAMERA GOLDEYE 1465
Tên: CAMERA GOLDEYE 1465
   Picture CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1465
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1465 : Độ phân giải 420 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính tự động điều chỉnh độ sáng 3.7 - 12mm              
 - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, …)
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1290H
Tên: CAMERA GOLDEYE 1290H
Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1290H
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1290H: Độ phân giải 550 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6/8/12 mm 
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1290
Tên: CAMERA GOLDEYE 1290
Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1290
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1290: Độ phân giải 450 TV Line
- Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6/8/12 mm 
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE SD93H
Tên: CAMERA GOLDEYE SD93H
   Picture CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE SD93H
- 1/3" Sony Super HAD CCD
 - SD93H : Độ phân giải 600 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE SD93
Tên: CAMERA GOLDEYE SD93
  Picture  CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE SD93
- 1/3" Sony Super HAD CCD
 - SD93 : Độ phân giải 420 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
 - Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 993H
Tên: CAMERA GOLDEYE 993H
  Picture  CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 993H
- 1/3" Sony Super HAD CC
 - 993H: Độ phân giải 600 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
- Hiệu : Goldeye
- Model: 993H
- Xuất xứ: Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 993
Tên: CAMERA GOLDEYE 993
   Picture CAMERA QUANN SÁT GOLDEYE 993
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 993: Độ phân giải 420 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
- Hiệu: Goldeye
- Model: 993
-  Xuất xứ: Made in Malaysia


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net