Camera quan sát
CAMERA EVIEW IRD3024U
Tên: CAMERA EVIEW IRD3024U
  Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD3024U
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD3024U : Độ phân giải 600 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ hợp kim chống phá hoại
Hiệu: eView, Model: IRD3024U,  Xuất xứ: Taiwan

Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD3024H
Tên: CAMERA EVIEW IRD3024H
  Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD3024H 
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD3024H : Độ phân giải 560 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ hợp kim chống phá hoại
Hiệu: eView, Model: IRD3024H, Xuất xứ: Taiwan

Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD3024
Tên: CAMERA EVIEW IRD3024
  Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD3024
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD3024 : Độ phân giải 480 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ hợp kim chống phá hoại
Hiệu: eView, Model:IRD3024, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2648U
Tên: CAMERA EVIEW IRD2648U
  Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2648U
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2648U : Độ phân giải 600 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu trắng
Hiệu: eView, Model: IRD2648U, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2648H
Tên: CAMERA EVIEW IRD2648H
Picture  CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2648H
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2648H : Độ phân giải 560 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu trắng
Hiệu: eView, Model: IRD2648H, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2648
Tên: CAMERA EVIEW IRD2648
  Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2648
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2648 : Độ phân giải 480 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu trắng
Hiệu: eView, Model:IRD2648, Xuất xứ: Taiwan

Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2548U
Tên: CAMERA EVIEW IRD2548U
Picture  CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2548U
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2548U : Độ phân giải 600 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đen
Hiệu: eView, Model:IRD2548U,  Xuất xứ: Taiwan

Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2548H
Tên: CAMERA EVIEW IRD2548H
   Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2548H  
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2548H : Độ phân giải 560 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đe
Hiệu: eView, Model: IRD2548H,  Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2548
Tên: CAMERA EVIEW IRD2548
Picture   CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2548
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2548 : Độ phân giải 480 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 48 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đen
Hiệu: eView, Model: IRD2548,  Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2224U
Tên: CAMERA EVIEW IRD2224U
Picture   CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2224U 
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2224U : Độ phân giải 600 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đen
- Hiệu: eView, Model: IRD2224U, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2224H
Tên: CAMERA EVIEW IRD2224H
Picture   CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2224H
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2224H : Độ phân giải 560 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đen
- Hiệu: eView, Model: IRD2224H, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA EVIEW IRD2224
Tên: CAMERA EVIEW IRD2224
   Picture CAMERA QUAN SÁT EVIEW IRD2224
- 1/3" Sony Super HAD CCD
- IRD2224 : Độ phân giải 480 TV Lines
- Ống kính chuẩn 3.6mm
- 24 đèn IR LED với cảm biến CDS
- Độ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)
- Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng cao     
- Vỏ nhựa ABS màu đen
- Hiệu: eView, Model: IRD2224, Xuất xứ: Taiwan
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1465H
Tên: CAMERA GOLDEYE 1465H
  Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1465H
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1465H : Độ phân giải 600 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính tự động điều chỉnh độ sáng 3.7 - 12mm              
 - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, …)
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1465
Tên: CAMERA GOLDEYE 1465
   Picture CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1465
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1465 : Độ phân giải 420 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính tự động điều chỉnh độ sáng 3.7 - 12mm              
 - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, …)
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1290H
Tên: CAMERA GOLDEYE 1290H
Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1290H
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1290H: Độ phân giải 550 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6/8/12 mm 
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE 1290
Tên: CAMERA GOLDEYE 1290
Picture   CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE 1290
 - 1/3" Sony Super HAD CCD
 - 1290: Độ phân giải 450 TV Line
- Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6/8/12 mm 
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE SD93H
Tên: CAMERA GOLDEYE SD93H
   Picture CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE SD93H
- 1/3" Sony Super HAD CCD
 - SD93H : Độ phân giải 600 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
CAMERA GOLDEYE SD93
Tên: CAMERA GOLDEYE SD93
  Picture  CAMERA QUAN SÁT GOLDEYE SD93
- 1/3" Sony Super HAD CCD
 - SD93 : Độ phân giải 420 TV Line
 - Độ nhạy sáng 0.05 Lux
 - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm
 - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, …)
 - Made in Malaysia
Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net