VÒI CHỮA CHÁY
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 JAKOB
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 JAKOB
PHÂN PHỐI THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 (D50) JAKOB
- Có khớp nối
- Xuất xứ: Germany - Đức

Giá: Liên hệ

Các sản phẩm khác

VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 JAKOB
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 JAKOB
CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 -D65 - JAKOB
- Có khớp nối
- Xuất xứ: Germany - Đức

Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC D65 13 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 13 BAR
PHÂN PHỒI THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 (D65), 13 BAR
- Có khớp nối Việt nam
- Xuất xứ: Trung Quốc

Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC D50 13 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 13 BAR
CUNG CẤP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 13 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Xuất xứ: Trung Quốc


Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 10 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 D65 10 BAR
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
- VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 65 (D65), 10 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Xuất xứ: Trung Quốc


Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 10 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 10 BAR
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 10 BAR
- Có khớp nối Việt Nam
- Thiết bị phòng cháy chữa cháy
- Xuất xứ: Trung Quốc. 


Giá: Liên hệ
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 8 BAR
Tên: VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50 D50 8 BAR
VÒI CHỮA CHÁY PVC PHI 50, 8 BAR
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Xuất xứ: Trung Quốc. Khớp nối: Việt Nam


Giá: Liên hệ
LIÊN HỆ
hỗ trợ trực tuyến
sản phẩm mới
Dối tác
      GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT                           KIM THU SÉT, THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Picture
            Picture
     
 Picture http://www.chongset.com                                        Picture http://www.kimthuset.net